Föreläsning

Föreläsning på Mölle i Falkenberg

Föreläsare  reumatolog Jonel Pasula  verksamhets chef på Capio Movement. Föreläsningen är öppen för allmänheten för att sprida kunskap till en större grupp.