Förbundstämman 2019

2019 års förbundsstämma ägde rum på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Dit välkomnades ett hundratal ombud från hela Sverige.