Kontakt / Om Oss

Reumatikerdistriktet Hallands län finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Detta får du som medlem hos oss. Som medlem får du delta i vårt breda utbud av aktiviteter, cirklar, träning. Reumatikertidningen 6 ggr/år, tillgång till information om olika reumatiska sjukdomar och det senaste inom forskning, medlemsrabatter, du är automatiskt försäkrad när du deltar i några av våra aktiviteter, du kan teckna förmånliga försäkringar samt söka bidrag till rehabresor.


Styrelsen

Ordförande
Margareta Kranshammar
076 – 611 41 15
[email protected]

Vice Ordförande
Mona Hällqvist
070 – 950 60 12
[email protected]

Kassör
Elisabeth Wärnegård
073 – 555 53 69
[email protected]

Studieorganisatör
Karin Björnör
073 – 626 52 13
[email protected]

Ledamot
Mona Hällqvist
070 – 950 60 12
[email protected]

Ledamot
Rolf Bengtsson
070 – 691 65 43
[email protected]

Ledamot
Roy Runesson
073 – 631 46 06
[email protected]

Ledamot
Agneta Lundqvist
070 – 848 24 60
[email protected]

Ledamot
Anne-Lie Leander Henriksson
070 – 513 71 51
[email protected]

Ledamot
Sonja Åhlén
076 – 947 38 90
[email protected]

Ersättare
Sofia Andersson
070 – 373 53 56
[email protected]

Ersättare
Mia Kullberg
074 – 304 46 69
[email protected]

Ersättare
Gun Engström
070 – 513 68 55
[email protected]

Ersättare
Inger Stenberg
073 – 153 21 44
[email protected]

Ersättare
Lisbeth Larsson
070 – 608 25 09
[email protected]

Ersättare
Susanne Hedeberg
070 – 643 53 60
[email protected]

Valberedning (sammankallande)
Helle Bäckström
070 – 372 06 24
[email protected]

Valberedning
Gunnar Wernersson
073 – 093 24 63
[email protected]

Valberedning
Pia Allvar
070 – 332 34 21
[email protected]

Valberedning
Thore Gotthardsson
070 – 383 06 03
[email protected]

Valberedning (sammankallande)
Rena Büchert
073 – 804 24 69
[email protected]


Revisor (ordinarie)
Margareta Antonsson
072 – 501 23 21
[email protected]

Revisor
Sten Ritsby
072 – 723 15 23
[email protected]

Revisor (ersättare)
Sigrid Wichtel
073 – 533 56 30
[email protected]